Kwalifikacje

Wykształcenie

Doświadczenie zawodowe

Znajomość języków

Polski (język ojczysty), niemiecki (biegły), angielski (zaawansowany), rosyjski (umożliwiający porozumiewanie się).