Informacje z zakresu prawa polskiego

Udostępnię wskazane przepisy prawa polskiego a także sporządzę analizę interesujących Państwa regulacji, w tym także w kontekście prawa europejskiego.

Forma i zakres współpracy do uzgodnienia po uwzględnieniu indywidualnych oczekiwań.